Colgate® Sensitive Pro-Relief™
Hướng dẫn trực tuyến
Răng nhạy cảm: nhấn vào đây để nhận bản đánh giá.

Răng bạn có bị ê buốt không?

Nhận bản đánh giá

*
Video
Pro-Argin&trade: nhấn vào đây để tìm hiểu Colgate® Sensitive Pro-Relief&trade làm giảm đau triệt để như thế nào.

Tìm hiểu cách thức kem Colgate® Sensitive Pro-Relief™ làm giảm đau triệt để như thế nào.

Xem ngay.

*
Cá nhân kiểm chứng
*
*
ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.